Pogrzeb

Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą ludzi dla zmarłego człowieka na ziemi. Jest to pełne wdzięczności pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu bliskiemu, zanim jego ciało zostanie pogrzebane.

„Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

Śmierć w rodzinie należy do najbardziej przykrych przeżyć. Starajmy się jednak wtedy szczególnie, pamiętać o Chrystusie, który zapewnia nas o życiu wiecznym i który nieustannie jest z nami jako nasza jedyna pociecha, nadzieja i ostoja. Dlatego łączmy się w takich chwilach z Jezusem, który zapewnia: „Kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”.

Jak, gdzie i kiedy…

Kościół towarzyszy zmarłemu na końcu jego ziemskiej drogi, by oddać go „w ręce Ojca”:

  1. Rodzina zmarłego/j ustala w Zakładzie Usług Pogrzebowych dzień i godzinę, a także miejsce pochówku na cmentarzu.
  2. Aby zgłosić pogrzeb w parafii należy przedłożyć w kancelarii parafialnej akt zgonu zmarłego/j, podać ustalony z Zakładem Pogrzebowym dzień, godzinę, gdy pogrzeb ma się odbyć.
  3. Rodzina i krewni powinni przystąpić dzień wcześniej do Spowiedzi Świętej, aby w czasie Mszy Świętej przyjąć Komunię Świętą i ofiarować ją w intencji zmarłego.
Skip to content