Następnie zrób ZNAK KRZYŻA.

Kapłan  zachęca cię do ufności w miłosierdzie Boże tymi słowami: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony(a) w duchu wyznał(a) swoje grzechy.

Przedstaw się spowiednikowi, na przykład:

Przy pierwszej spowiedzi:

Teraz wyznaj swoje grzechy, a gdy skończysz, powiedz:

Spowiednik wygłasza naukę, wyznacza pokutę i zachęca do żalu za grzechy. Wzbudź akt żalu tymi lub innymi słowami:

Ksiądz wyciąga nad Tobą rękę i udziela rozgrzeszenia (w trakcie robi znak krzyża):    Bóg, Ojciec Miłosierdzia (…) i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Zrób znak krzyża i odpowiedz Księdzu:

Aby uwielbić Boga za dar przebaczenia, kapłan zwróci się do ciebie w słowach:   Wysławiajmy Pana, bo jest dobry!

Odpowiedz Księdzu:

Teraz ksiądz pożegna Ciebie słowami: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.

Odpowiedz Księdzu:

Skip to content